PMI Greece Chapter

Robotic Process Automation in Project Management – Ανασκόπηση εκδήλωσης

Robotic Process Automation in Project Management – Ανασκόπηση εκδήλωσης

Από τον Πασχάλη Λουκά, PMP

Δυναμική έναρξη της 2ης περιόδου του PMI Chapter Xchange στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, με την εκδήλωση του θέματος που είχε και τον χαρακτήρα καλωσορίσματος του Ελληνικού Παραρτήματος, το οποίο ήταν και στο επίκεντρό της. Η εκδήλωση έγινε διαδικτυακά και συγκέντρωσε περισσότερες από 700 συμμετοχές από 50 χώρες.


Χαιρετισμό απηύθυνε o κ. Ramam Atmakuri εκ μέρους του BoD του PMI Educational Foundation όπου, εκτός από τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του PMIEF, τόνισε την αξία του εθελοντισμού και τα οφέλη του για τους ίδιους τους εθελοντές, όπως είναι η άντληση ικανοποίησης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δράσεις των τοπικών Παραρτημάτων (όπως και το Ελληνικό, με τις Ομάδες Σχολείων και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποστηρίζουν τους νέους, παρέχοντας γνώσεις, εργαλεία και υποστήριξη, και εισάγοντάς τους στον κόσμο της Διοίκησης Έργων.

Η επόμενη τοποθέτηση, από την κα Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου, Πρόεδρο του PMI Greece Chapter, έδωσε και τον τόνο στην εκδήλωση, σημειώνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες θα έχουν αναλάβει σε πολύ λίγα χρόνια έως και το 70% περίπου του σημερινού φόρτου εργασίας των Διοικητικών θέσεων (από εργασίες που είναι απλές και επαναλαμβανόμενες), απελευθερώνοντας χρόνο για πιο ουσιαστικά και αποδοτικά καθήκοντα. Οι Project Managers αρχικά θα κληθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και να υλοποιήσουν, στη συνέχεια, πολλές από αυτές τις αλλαγές μέσω των έργων τους.

Ακολούθησε το κύριο μέρος της εκδήλωσης, που ήταν συντονισμένη συζήτηση ανάμεσα σε διακεκριμένους διεθνείς ομιλητές, με τη συμμετοχή του κ. Γιάννη Βιθυνού από την Critical Path Consulting & Training, γύρω από όλες τις πτυχές του θέματος των Robotic Process Automation (RPA), αλλά και άλλες νέες τεχνολογίες, όπως Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning, Deep Learning και την αλληλεπίδρασή τους με το επάγγελμα του Project Management. Τα κυριότερα συμπεράσματα, όπως συνοψίστηκαν από τον κ. Μανώλη Παπαδάκη, Αντιπρόεδρο Εκδηλώσεων του PMI Greece Chapter, κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης, είναι τα παρακάτω:

Το RPA δεν είναι Artificial Intelligence και χρησιμοποιείται ήδη πολλά χρόνια με επιτυχία, αναλαμβάνοντας απλές, επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η συλλογή, διανομή και η επεξεργασία δεδομένων. Αυξάνει, έτσι, την παραγωγικότητα, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας, ταυτόχρονα, την ικανοποίηση, τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων.

Κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του έχει ο σωστός σχεδιασμός και ανάλυση των διαδικασιών πριν την αυτοματοποίησή τους, όπως και η ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούν. Έμφαση πρέπει να δίνεται στην απάντηση του «Τι;» και «Γιατί;» από Επιχειρηματική άποψη, πριν από την απάντηση του «Πώς;» που παρέχεται από τα τεχνικά τμήματα.

Ο φόβος των ανθρώπων απέναντι στην αλλαγή που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενισχύεται από το φόβο για την απώλεια θέσεων εργασίας, είναι ως έναν βαθμό δικαιολογημένος, καθώς, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, οι τεχνολογικές εξελίξεις απαξίωσαν ή εξαφάνισαν κάποια επαγγέλματα. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργήθηκαν ανάγκες για νέα, περισσότερα και πιο αποδοτικά επαγγέλματα, μαζί με περισσότερες θέσεις εργασίας.

Οι Project Managers δεν «απειλούνται» από τις νέες τεχνολογίες στη σημερινή αλλά και στην προβλεπόμενη, μελλοντική ωριμότητά τους. Αντίθετα, θα ωφεληθούν από αυτές, κερδίζοντας χρόνο για τα πιο σημαντικά καθήκοντά τους, όπως είναι η επικοινωνία, η ανάπτυξη της ομάδας, η συνεργασία με stakeholders και η στρατηγική σκέψη. Εργασίες που δεν προσθέτουν αξία και θα μπορούσαν, λόγω των χαρακτηριστικών τους, να αναληφθούν από RPA είναι, ενδεικτικά: η συλλογή δεδομένων, η μετακίνησή τους ανάμεσα σε διάφορα PM εργαλεία, η παραγωγή αναφορών και ο εντοπισμός αποκλίσεων.

Η δεκτικότητα των Project Managers στην αλλαγή και η ικανότητά τους να την εισάγουν στην καθημερινότητα, μέσω των έργων τους, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων από τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και το ευρύ κοινό.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση παρείχε, επίσης, 1.5 PDU στους πιστοποιημένους PMPs, ενώ η επόμενη εκδήλωση του PMI Chapter Xchange θα είναι τον Οκτώβριο, και πάλι με ελεύθερη συμμετοχή.

Επόμενες Εκδηλώσεις & Συναντήσεις Ομάδων

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

microsoft
 

jp avax logo small 150x128 

 

 logo race

cp logo header