PMI Greece Chapter

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία των έργων – Εκμηδενίζοντας το υψηλό κόστος των χαμηλών επιδόσεων

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία των έργων – Εκμηδενίζοντας το υψηλό κόστος των χαμηλών επιδόσεων

 Η πρόσφατη έρευνα “Pulse of the Profession” του PMI δείχνει μια θετική αλλαγή στον τρόπο που οι οργανισμοί διαχειρίζονται έργα και προγράμματα.  Για πρώτη φορά στα τελευταία πέντε έτη, περισσότερα έργα πετυχαίνουν τους αρχικούς στόχους και επιχειρησιακούς σκοπούς, και ολοκληρώνονται εντός προϋπολογισμού.  Επίσης, είναι εμφανής μια σημαντική μείωση στις απώλειες επενδύσεων εξαιτίας χαμηλής απόδοσης στα έργα, κατά μέσο όρο 97 εκ. $ για κάθε δισεκατομμύριο που επενδύεται, δηλαδή παρατηρείτε μια μείωση 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό ποσοστό.

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται η εξέλιξη των δεικτών επίδοσης των έργων παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας (βλέπε Figure 1: Project Performance Metrics).

 

Διαχωρίζουμε τους οργανισμούς σε “πρωταθλητές” (champions) και “χαμηλής επίδοσης” (underperformers). Οι “πρωταθλητές” χάνουν 28 φορές λιγότερα χρήματα εξαιτίας των χαμηλών επιδόσεων τους σε έργα ενώ παράλληλα βαθμολογούνται καλύτερα σε άλλες κατηγορίες επίδοσης έργων (βλέπε Figure 2: Project Performance Averages of Champions versus Underperformers).

https://www.pmi-greece.org/wp-content/uploads/2018/02/image008-2.png

Στη συνέχεια αναλύουμε τους βασικούς λόγους που κάνουν τους “πρωταθλητές” να αποδίδουν καλύτερα:

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Η ανάπτυξη των τεχνικών, ηγετικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας.  Το 32% των συμμετεχόντων στην έρευνα θέτουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ως προτεραιότητα, ποσοστό το οποίο έχει 3% αύξηση από το αντίστοιχο περσινό.

Είναι ενθαρρυντικό ότι το ποσοστό των οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους παραμένει σταθερό τα τελευταία 5 έτη.  Τρεις στους πέντε οργανισμούς παρέχουν εκπαίδευση σε εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης έργων και σχεδόν οι μισοί έχουν μια επίσημη διαδικασία ανάπτυξης των ικανοτήτων του Project Manager και ένα καθορισμένο career path για Project Managers (see Figure 3: Training and Development).

https://www.pmi-greece.org/wp-content/uploads/2018/02/image009-2.png

Διαχείριση της πραγματοποίησης Οφελών (Benefits realization management – BRM)

Η διαχείριση της πραγματοποίησης οφελών είναι η διαδικασία αναγνώρισης των οφελών που παρέχει ένα έργο, από την αρχή του έως και μετά το πέρας του. Ουσιαστικά, η διαχείριση οφελών (BRM) παρέχει στους οργανισμούς έναν τρόπο μέτρησης της πραγματικής αξίας που αποφέρουν τα έργα και τα προγράμματα στην επιχείρηση.  Ένας στους τρεις οργανισμούς (31%) αναφέρει ότι προσπαθεί ενεργά να αποκομίσει και να διατηρήσει υψηλά οφέλη από τα έργα του.

PMO και Στρατηγικά PMO (Project Management Office)

Οι οργανισμοί μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της στρατηγικής στόχευσης και της υλοποίησης μέσω ενός PMO. Από τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι μισοί ανέφεραν ότι έχουν ένα PMO, το οποίο υποστηρίζει τον οργανισμό σε όλο το πλάτος των δραστηριοτήτων του (EPMO – Enterprisewide Project Management Office). Ακόμα, οι οργανισμοί που ευθυγραμμίζουν την στρατηγική τους με το EPMO (που έχουν δηλαδή ένα στρατηγικό EPMO), αναφέρουν ότι 38% περισσότερα έργα πετυχαίνουν τους οριοθετημένους στόχους τους, ενώ 33% λιγότερα έργα αποτυγχάνουν, σε σχέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς.

Υποστήριξη της Ανώτατης Διοίκησης

Η υποστήριξη της Ανώτατης Διοίκησης σε ένα έργο, παραμένει ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του έργου.  Οι καλύτεροι σπόνσορες της Ανώτατης Διοίκησης έχουν λεπτομερή γνώση ενός έργου και πως αυτό συνδέεται με τη στρατηγική της εταιρίας.  Έτσι, χρησιμοποιούν τη θέση και το κύρος τους για να αφαιρούν τυχόν εμπόδια, λαμβάνοντας γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις.  Περισσότερα από τρία στα τέσσερα έργα των οργανισμών που ανήκουν στους «πρωταθλητές», έχουν ενεργά συμμετέχοντες σπόνσορες (77% έναντι 44% των οργανισμών που ανήκουν σε αυτούς με «χαμηλές επιδόσεις»).

Agile

Τα τελευταία χρόνια, οι οργανισμοί αποδέχονται τη μεθοδολογία Agile ως μια τεχνική διαχείρισης έργων.  Το 71% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν συχνότερα τη μεθοδολογία Agile για τη διαχείριση των έργων τους.  Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ένα στα πέντε έργα διενεργείται με την μεθοδολογία Agile, ενώ άλλο ένα στα πέντε έργα έκανε χρήση κάποιας υβριδικής προσέγγισης.

Σύνοψη

Τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας του “Pulse of the Profession” υποδεικνύουν ότι όλο και περισσότεροι οργανισμοί αναγνωρίζουν τη στρατηγική αξία των έργων και των προγραμμάτων. Η εστίαση των οργανισμών στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση της πραγματοποίησης οφελών που απορρέουν από τα έργα, το (E)PMO, την καθοδήγηση της Ανώτατης Διοίκησης και τη μεθοδολογία Agile δείχνουν ότι οι οργανισμοί αναγνωρίζουν τη σύνδεση μεταξύ της υλοποίησης των έργων και της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Περισσότερα στο www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf

Επόμενες Εκδηλώσεις & Συναντήσεις Ομάδων

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

microsoft
 

jp avax logo small 150x128 

 

 logo race

cp logo header