Συνάντηση εθελοντικής ομάδας για την προώθηση της Διοίκησης Έργων στη Δημόσια Διοίκηση

Χαρακτηριστικά Εκδήλωσης

Ημερομηνία Εκδήλωσης 11-11-2021 8:00
Τιμή για ατομική εγγραφή Δωρεάν