Συνάντηση εθελοντικής ομάδας για την προώθηση της Διοίκησης Έργων στη Δημόσια Διοίκηση

Χαρακτηριστικά Εκδήλωσης

Ημερομηνία Εκδήλωσης 27-05-2021 19:00
Ημερομηνία Λήξης της Εκδήλωσης 27-05-2021 20:00
Τιμή για ατομική εγγραφή Δωρεάν