PMI Greece Chapter

Πιστοποιήσεις PMI

Πιστοποιήσεις 3ος 2021

Πιστοποιήσεις για κάθε στάδιο της καριέρας σας

Οι πιστοποιήσεις του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού PMI εξασφαλίζουν ότι είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις απαιτήσεις έργων και εργοδοτών ανά τον κόσμο.

Οι πιστοποιήσεις έχουν αναπτυχθεί από επαγγελματίες για επαγγελματίες του χώρου και έχουν υψηλότατη αναγνώριση στην αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κάτοχοι τους απολαμβάνουν το προνόμιο να τεκμηριώνουν ουσιαστικά προσόντα στο τομέα του Project Management και άλλων συναφών τομέων.

Στο www.pmi.org θα βρείτε εξαιρετικά αναλυτικές πληροφορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές των πιστοποιήσεων και σας προτρέπουμε να το επισκεφτείτε.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για τις πιστοποιήσεις ισχύουν τα εξής:

  • Όλη η διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
  • Υπάρχει κόστος συμμετοχής. Για τα μέλη του ΡΜΙ υπάρχει σημαντική έκπτωση.
  • Απαιτείται κάποια επαγγελματική εμπειρία (ανάλογα με το είδος), η οποία δηλώνεται κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης συμμετοχής και ενδέχεται να σας ζητηθεί να την τεκμηριώσετε (συνήθως μέσω ατόμων που είναι σε αρμόδια θέση να επιβεβαιώσουν τα αναφερόμενα στην αίτηση σας)
  • Ορισμένες πιστοποιήσεις απαιτούν και τη παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε πιστοποιημένους φορείς (Authorized Training Partners). Οι φορείς αυτοί είναι διαθέσιμοι στο link: https://www.pmi.org/learning/training-development/authorized-training-partners

Εξεταστική διαδικασία

  • Οι εξετάσεις γίνονται είτε online σε Η/Υ του εξεταζόμενου, είτε σε εξεταστικά κέντρα της Pearson VUE στην Ελλάδα.
  • Οι εξετάσεις δεν γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της Αγγλικής γλώσσας και άλλων όπως Γερμανικά, Ισπανικά κ.α.

Οι εξετάσεις απαιτούν την απάντηση ερωτήσεων κατά κανόνα της μορφής “multiple choice”, σε δεδομένο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης. Το απαιτούμενο κατώφλι επιτυχίας ποικίλλει σε κάθε εξέταση και τα αποτελέσματα εξάγονται άμεσα.

Ανανέωση των τίτλων πιστοποίησης

Για τη διατήρηση και ανανέωση της πιστοποίησης απαιτείται ανά τριετία η λήψη ορισμένου αριθμού Professional Development Units (PDUs), που καταδεικνύουν την ενασχόληση σας με τη διοίκηση έργων μέσω προσωπικής μελέτης, παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων και με συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εθελοντικές ομάδες εργασίας των τοπικών παραρτημάτων (για την Ελλάδα το PMI GREECE-CHAPTER)

Πίνακας πιστοποιήσεων

Οι πιστοποιήσεις φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις (έτη και τομείς επαγγελματικής εμπειρίας, ώρες εκπαίδευσης και κόστος ) ακολουθείστε τον σύνδεσμο :

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/overview-guide-and-brochure.pdf

PMI Πιστοποιήσεις1

 

              PMI Πιστοποιήσεις2

 

 Tι είναι το Disciplined Agile;


 Το Disciplined Agile δεν είναι ένα πλαίσιο, αλλά μάλλον μια εργαλειοθήκη που εστιάζει στις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας και παραμέτρους αντικατάστασης που σχετίζονται με την εκάστοτε επιλογή σας. Σας δείχνει πώς να συνδυάσετε αποτελεσματικά στρατηγικές από το Scrum, το Agile Modeling, τον Extreme Programming, το Kanban, το Agile Data, το SAFe και πολλές άλλες προσεγγίσεις με έναν προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο τρόπο. Οι οργανισμοί που υιοθετούν το Disciplined Agile καταφέρνουν να εισέλθουν νωρίτερα στην κάθε σχετική αγορά, προσφέρουν πιο γρήγορα αξία στο αντικείμενό τους και κάνουν τους πελάτες τους πιο ευχαριστημένους και αφοσιωμένους συντομότερα.

Η εργαλειοθήκη των σχετικών πιστοποιήσεων είναι η παρακάτω:

1. Πιστοποίηση PMI Agile Certified Practitioner (PMI- ACP)

2. Πιστοποίηση Disciplined Agile Scrum Master (DASM)

 3. Πιστοποίηση Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM)

 4. Πιστοποίηση Disciplined Agile Coach (DAC)

 5. Πιστοποίηση Disciplined Agile Value Stream Consultant (DAVSC)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.pmi.org/certifications/agile-certifications