Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τα μέλη του PMI Greece Chapter σας προσκαλούμε για την  συμμετοχή σας στην εθελοντική ομάδα ερευνητικών δραστηριοτήτων με ευρύτερο πεδίο έρευνας το Project/Progam/Portfolio Management.  

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η οργάνωση ερευνητικών δράσεων , η προώθηση της επιστήμης και της πρακτικής της διαχείρισης έργων υποστηρίζοντας το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικές δράσεις και προγράμματα. 

Η ομάδα θα δραστηριοποιηθεί στους ακόλουθους τομείς: 

  • Δημιουργία συνεργιών με ερευνητικά κέντρα, δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια με στόχο την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Δημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό την παραγωγή, οργάνωση, αξιολόγηση, μορφοποίηση, ανάδειξη και παρουσίαση ερευνητικών προτάσεων 
  • Βιβλιογραφική αναζήτηση σε θέματα που απασχολούν διεθνώς το σύγχρονο project management και διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων. 
  • Διαχείριση της υλοποίησης των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων (συμμετοχή κατά την φάση υποβολής προτάσεων και κατά την φάση υλοποίησης)
  • Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια, περιοδικά.

Προσκαλούμε λοιπόν όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ερευνητικά τον τομέα της διαχείρισης έργων και επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο της ομάδας μας να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ