Η λειτουργία μας ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιβάλλει την προσέλκυση υποστηρικτών, κυρίως μεγάλων οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν μέσω χορηγιών στην ενίσχυση της δράσης του PMI Greece.Οι χορηγίες προς το PMI Greece Chapter μπορούν να διαχωριστούν σε 2 κύριες κατηγορίες, τις οικονομικές και τις συμφωνίες ανταλλαγής («barter»). Οι συμφωνίες ανταλλαγής αφορούν μη χρηματικές χορηγίες, δηλαδή οποιεσδήποτε πράξεις γίνονται προς όφελος του PMI Greece Chapter, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες θα επέφεραν οικονομικό αντάλλαγμα, όπως δημοσιεύσεις, παροχή χώρων, εξοπλισμού, λογισμικών κ.ο.κ.Όραμα της ομάδας χορηγιών είναι η ενίσχυση του παραρτήματος μέσω της ανταλλαγής πόρων με τις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να:

  • Ενισχυθεί η συνεργατικότητα και η διάδοση του project management στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον
  • Δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας για τα οφέλη του PMI στα στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
  • Αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του PMI μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων
  • Αναδειχθεί το PMI ως ένας από τους πλέον κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς σχετικά με την διοίκηση έργων

Αν σας ενδιαφέρει να συμβάλετε συμμετέχοντας σ’ αυτήν την δύσκολη προσπάθεια με πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις, αν σας αρέσει η επικοινωνία και η ομαδική εργασία και αν μπορείτε να διαθέσετε λίγο προσωπικό χρόνο, σας προσκαλούμε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ