Το ισχύον καταστατικό λειτουργίας του PMI Greece Chapter χρονολογείται από το 2011.

Από τότε πολλά έχουν αλλάξει, κυρίως σε θέματα συλλογικής λειτουργίας και μέσων επικοινωνίας.

Το PMI Greece Chapter οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί με το νέο προφίλ του διεθνούς ΡΜΙ, δίνοντας νέους τομείς δράσης στα μέλη του Δ.Σ και ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των μελών του κυρίως μέσω της δυνατότητας απομακρυσμένης συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκλογές.

Τα παραπάνω απαιτούν της τροποποίηση του καταστατικού με τη σύμφωνη γνώμη αυξημένης πλειοψηφίας των μελών του.

Το PMI Greece Chapter συστήνει εθελοντική ομάδα, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματέως κ.Κωνσταντίνας Μαλτέζου, και σας καλεί να λάβετε μέρος σε αυτή τη δύσκολη και δημιουργική προσπάθεια.

Αν σας ενδιαφέρει, διαθέτετε σχετική εμπειρία στη σύνταξη επίσημων κείμενων και μπορείτε να διαθέσετε περίπου 2 ώρες την εβδομάδα, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ