Εγγραφή μέλους στο PMI Greece Chapter

Για να γίνει κανείς μέλος ενός τοπικού παραρτήματος, θα πρέπει να είναι μέλος του μητρικού οργανισμού, δηλαδή του PMI που εδρεύει στις ΗΠΑ.

 

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pmi.org και απαιτείται:

  • Η καταβολή ετήσιας συνδρομής μέσω κάρτας και
  • Η αποδοχή του ηθικού κώδικα του ΡΜΙ (Code of Ethics)


Κατά τη διαδικασία εγγραφής αναζητήστε την επιλογή εγγραφής και σε τοπικό παράρτημα και επιλέξτε το PMI Greece Chapter.

 

Προσοχή: μέλη του ΡΜΙ και του παραρτήματος θεωρούνται μόνο τα ταμειακά ενήμερα πρόσωπα. Τα προνόμια των μελών παύουν να ισχύουν με τη λήξη της ετήσιας συνδρομής (στο τέλος του μήνα).