Τα Professional Development Units (PDU) είναι ώρες που αξιοποιείτε για να μάθετε, να διδάξετε άλλους ή για εθελοντισμό. Για να διατηρήσετε τις πιστοποιήσεις του PMI, χρειάζεται συγκεκριμένος αριθμός PDUs που πρέπει να συλλέξετε σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι πιστοποιήσεις έχουν διαφορετικές απαιτήσεις PDUs για συντήρηση και ο κύκλος ισχύος είναι είτε τριετής ή μονοετής (για πιστοποιήσεις Disciplined Agile).

 

Τα PDUs χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Εκπαίδευση και Προσφορά.

  • Τα PDUs Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτηθούν σε επαγγελματικά σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια, μαθήματα ή ακόμη και αυτόνομη μάθηση.
  • Τα PDUs Προσφοράς αφορούν εθελοντισμό, καθοδήγηση, εργασία σε επαγγελματικές ομάδες και πολλά άλλα. Η συμμετοχή στις εθελοντικές ομάδες και στις εκδηλώσεις του PMI Greece Chapter είναι ένας από τους τρόπους συλλογής PDUs.

Old-new-talent-triangle-evolving.jpg

Η έρευνες του PMI δείχνουν πως οι εργοδότες χρειάζονται διαχειριστές έργων με ισορροπία δεξιοτήτων, οι οποίες απεικονίζονται στο ανανεωμένο PMI Talent Triangle®.

 

Για αυτόν τον λόγο, απαιτείται η καταγραφή ίσων ωρών στις θεματικές περιοχές ώστε να διατηρήσετε την πιστοποίησή σας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η πιστοποίησή σας συνεχίζει να παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σημερινή αγορά που αλλάζει συνεχώς.

 

Στα παρακάτω links του Project Management Institute, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις PDU για την πιστοποίησή σας, να ελέγξτε τους τρόπους συλλογής PDUs, να δείτε συμβουλές για τον σχεδιασμό της ανάπτυξής σας στο Talent Triangle ή να καταχωρίσετε τα PDUs που έχετε συλλέξει στο Continuing Certification Requirements System.