Το PMI Greece Chapter συστήνει εθελοντική ομάδα για την προώθηση του  Project Management  σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης και σας καλεί να λάβετε μέρος. Κύριο μέλημα της ομάδας είναι η:

  • Διεύρυνση της συνεργασίας του PMI-Greece με τoυς φορείς άσκησης Δημόσιας Διοίκησης
  • Προώθηση των αρχών του Project Management και ενημέρωση των φορέων σχετικά με τη συμβολή του στην επίτευξη αξίας από την οπτική της αποτελεσματικής και ορθής διακυβέρνησης.
  • Ενθάρρυνση των υπευθύνων διοίκησης έργων που υπηρετούν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, να αποκτήσουν πιστοποιήσεις του PMI.
  • Οργάνωση παρουσιάσεων


Αν σας ενδιαφέρει το θέμα και πιστεύετε ότι μπορείτε να συνδράμετε, παρακαλούμε στείλτε μας email και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ