Ως μέλος του ΡΜΙ επωφελείστε με:

 • Εκπτώσεις στα εξέταστρα και την ανανέωση των πιστοποιήσεων του ΡΜΙ.
 • Δυνατότητα απόκτησης της τελευταίας έκδοσης του PMBOK® σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στο χώρο του Project Management και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου γνώσεων στον τομέα αυτό.
 • Πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 Project Management εργαλεία και templates.
 • Πρόσβαση σε δωρεάν εκδηλώσεις απόκτησης PDUs για την διατήρηση των πιστοποιήσεων.
 • Πρόσβαση στο PMIStandards+ με πλούσιο περιεχόμενο ανά κλάδο και προσέγγιση διαχείρισης έργου.
 • Εκπτώσεις σε συνεργάτες του PMI για προϊόντα και υπηρεσίες

Ως μέλος του ΡΜΙ Greece Chapter επωφελείστε με:

 • Εκπτώσεις ή δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις του PMI Greece Chapter.
 • Διεύρυνση των διαπροσωπικών επαφών σας με επαγγελματίες του κλάδου.
 • Πρόσβαση σε ανακοινώσεις θέσεων εργασίας Project Management ανά τον κόσμο.
 • Αναγνώριση ως ενεργό μέλος της Ελληνικής επαγγελματικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
 • Ευκαιρίες εθελοντισμού ώστε να συμβάλλετε στην εξέλιξη του παραρτήματος.

Ως ενεργό μέλος του PMI Greece Chapter έχετε τη δυνατότητα:

 • Nα διευρύνετε τον κύκλο σας ερχόμενοι σε επαφή με τους πιο επιτυχημένους επαγγελματίες όλων των κλάδων.
 • Nα μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα να προσελκύσετε τους κατάλληλους ανθρώπους στην επιχείρησή σας.
 • Nα αποκτήσετε πρόσβαση σε προοπτικές νέων συνεργασιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Nα ασκήσετε επιρροή στις εξελίξεις μέσω ενός επαγγελματικού ινστιτούτου που παίζει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον του Project Management στην τοπική κοινότητα.