Η εύρυθμη λειτουργία του PMI Greece Chapter βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να συμβάλλετε στο PMI Greece Chapter ως εθελοντές.

Τα μέλη που συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις του PMI Greece Chapter προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, ικανοτήτων και στόχων. Η ενασχόληση με τις δραστηριότητες του παραρτήματος αποτελεί ευκαιρία για επαγγελματική δικτύωση, ανταλλαγή απόψεων, διαμοιρασμό εμπειριών και εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στους επαγγελματίες του Project Management.

Ως εθελοντές στο PMI Greece Chapter, θα έχετε τη δυνατότητα να:

 • Ασχοληθείτε με διάφορα θέματα που αφορούν το παράρτημα
 • Αναπτύξετε νέες δεξιότητες και να μοιραστείτε γνώσεις
 • Ενισχύσετε την ομαδικότητα και δημιουργικότητά σας
 • Εξασφαλίσετε PDUs για την ανανέωση των πιστοποιήσεων


Αυτή τη στιγμή λειτουργούν οι παρακάτω ομάδες δράσεων (με αλφαβητική σειρά). Επιλέξτε την ομάδα που σας ενδιαφέρει για να μάθετε περισσότερα και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής.

 1. Ομάδα Αναζήτησης Χορηγιών
 2. Ομάδα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων
 3. Ομάδα Διατήρησης και Προσέλκυσης Μελών
 4. Ομάδα Εκδηλώσεων
 5. Ομάδα Εκπαιδευτικών Δράσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 6. Ομάδα Επικοινωνίας και Προώθησης
 7. Ομάδα Προώθησης του Project Management στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
 8. Ομάδα Προώθησης του Project Management στα Σχολεία
 9. Ομάδα Προώθησης του Project Management στην Ελληνική Βιομηχανία και τον Κατασκευαστικό Τομέα
 10. Ομάδα Τροποποίησης Καταστατικού (η ομάδα δεν είναι ενεργή επί του παρόντος)


Το Διοικητικό Συμβούλιο του PMI Greece Chapter δεσμεύεται προς τους εθελοντές για την οικοδόμηση μιας αμοιβαίως επωφελούς σχέσης συνεργασίας, στην οποία ο καθένας προσωπικά θα μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνάμεις, το πάθος και την αφοσίωσή του.

Μπορείτε επίσης να δείτε για ευκαιρίες εθελοντισμού παγκοσμίως στην πλατφόρμα εθελοντισμού του PMI:

volunteer.pmi.org