Σχετικά με το PMI Greece Chapter

Πρόκειται για το παράρτημα του διεθνούς οργανισμού στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2006 και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο. Σκοπό έχει να προάγει τη χρηστή διοίκηση των έργων σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες και να προσδίδει προστιθέμενη αξία στα μέλη του.

Στη βάση αυτή, οργανώνονται πλήθος εκδηλώσεων, ημερίδων και άλλων δράσεων με μορφωτικό - ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά και κοινωνικές συναθροίσεις για την ενίσχυση της γνωριμίας και της δικτύωσης των μελών.

Όλες οι δράσεις του παραρτήματος υλοποιούνται από ομάδες εργασίας των μελών του που απασχολούνται, αποκλειστικά, σε εθελοντική βάση.

Για να μάθετε περισσότερα για τις εθελοντικές δράσεις του PMI Greece Chapter, πατήστε εδώ.

 

Η Αποστολή του PMI Greece Chapter

  • Η προώθηση των σκοπών και στόχων του Project Management Institute (PMI®) στην Ελλάδα
  • Η διάδοση και διάχυση των εξελίξεων του τομέα της διοίκησης έργων
  • Η παροχή βήματος για ανταλλαγή προβληματισμού και απόψεων για τη διοίκηση έργων
  • Η ενθάρρυνση της εκπαίδευσης, της πιστοποίησης και του επαγγελματισμού στη διοίκηση έργων
  • Η σύνδεση της επαγγελματικής πρακτικής (στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) με τον ακαδημαϊκό χώρο στον τομέα της διοίκησης έργων
  • Η επαγγελματική δικτύωση των μελών του

 

Το Όραμα του PMI Greece Chapter

Το όραμα του PMI Greece Chapter είναι να αναγνωρίζεται για τη συνεχή και καταλυτική συνεισφορά του στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών της διοίκησης έργων στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Απώτερος σκοπός του είναι να καταστήσει γνωστή και ευρύτερα κατανοητή την αναγκαιότητα της χρηστής διοίκησης των έργων για την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας.

 

Η λειτουργία του PMI Greece Chapter διέπεται από το Καταστατικό και στα παρακάτω links μπορείτε να προβάλλετε τα σχετικά αρχεία: