Κόστος συνδρομής για απλά μέλη

Το ετήσιο κόστος συνδρομής στο ΡΜΙ.org ανέρχεται σε 129$ (συν $10 τέλος εγγραφής για νέα μέλη ή μέλη που έληξε η συνδρομή τους).

Το ετήσιο κόστος συνδρομής στο ΡΜΙ Greece Chapter ανέρχεται σε 30$.

 

Κόστος συνδρομής για φοιτητές

Το ετήσιο κόστος συνδρομής στο ΡΜΙ.org ανέρχεται σε 32$.

Η συμμετοχή στο ΡΜΙ Greece Chapter είναι δωρεάν.

 

Κόστος συνδρομής για συνταξιούχους 

Το ετήσιο κόστος συνδρομής στο ΡΜΙ.org ανέρχεται σε $65. 

Για την αξιοποίηση αυτής της συνδρομής, θα πρέπει κάποιος να είναι μέλος τουλάχιστον 5 χρόνια.


Ομαδικές εγγραφές

Στις ομαδικές εγγραφές δεν χρεώνεται το τέλος εγγραφής στο ΡΜΙ.org, το οποίο ανέρχεται σε $10.

 

Προωθητικές ενέργειες

Το ΡΜΙ Greece Chapter προσφέρει, σε περιοδική βάση, ετήσια πακέτα δωρεάν συνδρομής στο παράρτημα.

 

Ανανέωση συνδρομής

Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού πάγιας εντολής ή της επιλογής λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων για την επικείμενη λήξης της συνδρομής σας.


Διαβάστε περισσότερα για τις συνδρομές εδώ.