BoD Candidates Results

Choice

Votes

Percentage
Ioanna Anagnostopoulou 135 20%
Evdoxia Kalaitzidou 118 17%
Alexandra Pavlidou 84 12%
Nektarios Psycharis 83 12%

Elias Andritsos

73 11%

 

 

Substitutional Members

Panagiotis Kalogiannis 57 8%
Panos Lazaratos 47 7%
Lazaros Sidiropoulos 42 6%

 

Blank 3

INVALID Anastasia Kyriakidou 41 votes 6%

 

 

AC Candidates Results

 

Choice Votes Percentage
Katerina Katsara 134 31%
Eleonora Manoukian 121 28%
Theodoros Kalpaxidis 103 24%

 

 

Substitutional Member

Miltiadis Kalamaras 71 votes 17%

Blank 7

 

Screenshot-2024-03-25-222104.png