Κύριο μέλημα της Ομάδας μας είναι η:

  • Διεύρυνση και ενίσχυση της συνεργασίας του PMI Greece Chapter με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Προώθηση των αρχών του Project Management και ενημέρωση των φοιτητών για τον ρόλο και την προσφορά του PMI στην επαγγελματική τους διαδρομή.
  • Ενημέρωση και ενθάρρυνση των φοιτητών να αποκτήσουν πιστοποιήσεις του PMI.
  • Οργάνωση παρουσιάσεων.

Αν σας ενδιαφέρει το θέμα και πιστεύετε ότι μπορείτε να συνδράμετε, παρακαλούμε στείλτε email στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο πατώντας παρακάτω.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ